Inovace výuky na FSS MU

TV studio

Projekt se zaměřuje na inovaci studijních programů bakalářského stupně, které jsou vyučovány na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Hlavním cílem projektu je přiblížit výuku v kurzech – v oblasti témat, podmínek i vybavení – potřebám pracovního trhu a zajistit tak, aby absolventi katedry dokázali v praxi úspěšně a efektivně působit ve všech typech soudobých moderních médií.

Projekt reaguje na silnou poptávku trhu po vysokoškolských absolventech žurnalistiky ovládajících multimediální práci ve všech formách (audio, video, foto, text, on-line text a jejich kombinace). Současná žurnalistika se posouvá od čistě psané formy do formy multimediální. Moderním žurnalistům tak nestačí ovládat pouze psaný projev, musejí splňovat další praktické (technické) předpoklady, jako je práce s daty, střih, kamera, digitální fotografie, úprava webu a další. Výstupem projektu je proto 19 nových či inovovaných kurzů zaměřených na tyto praktické znalosti a dovednosti, dále praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů a další opatření zvyšující konkurenceschopnost a uplatnitelnost studentů v praxi.

Tisková zpráva – Inovace výuky na FSS MU

AKTUALITY

Workshop seznámil studenty s rozdíly mezi veřejnoprávním a komerčním TV zpravodajstvím

14. 4. 2012
Workshop vedený Marií Stracenskou z TV Markíza se 12. a 13. dubna 2012 zaměřil na srovnání veřejnoprávního a komerčního zpravodajství. Akce měla formu simulace jednoho dne ve zpravodajské redakci dvou různých televizí.

Pozvánka na přednášku a workshop M. Bakardjievy

30.3. 2012
Katedra mediálních studií a žurnalistiky Vás zve na přednášku a workshop světoznámé mediální expertky Marie Bakardjievy, jež se uskuteční v pondělí 30. dubna 2012 na FSS MU.

Komentovaná projekce snímků Stanislava Krupaře - vítěze Czech Press Photo 2011

23. 3. 2012
Pro všechny příznivce kvalitní fotografie jsme připravili workshop Práce fotografa v terénu: komentovanou projekci snímků Stanislava Krupaře, vítěze Czech Press Photo 2011. Tématy snímků i povídání budou mj. sibiřští šamani, neonacisté, práce na volné noze a v redakci či práce v konfliktních zónách. To vše na vás čeká v pondělí 2. dubna 2012 od 14 do 16 hodin v posluchárně P24.