Informace o projektu

Hlavní stránka » Informace o projektu

Cíle projektu

 • Inovace bakalářského a magisterského oboru Mediální studia a žurnalistika – multimediální dovednosti:
 • 3 hlavní studijní větve – Audio, Video, Text
 • 19 nových či inovovaných kurzů
 • 3 nové produkty (cvičné rádio, cvičné on-line prostředí, cvičná web TV)
 • Nové studijní materiály
 • Spolupráce s externími experty
 • Praktický rozměr studia – rádio, online žurnalistika, web TV
 • Studenstké stáže či praxe

Fakta o projektu

 • Rozpočet: 16 886 455,20 Kč
 • Délka trvání: 1. 7. 2009 – 30. 6. 2012
 • Počet kurzů: 19 kurzů pro Bc. stupeň
 • Počet proškolených studujících: 1550

Projekt se zaměřuje na inovaci studijních programů bakalářského stupně, které jsou vyučovány na Katedře mediálních studií a žurnalistiky FSS MU. Hlavním cílem projektu je přiblížit výuku v kurzech – v oblasti témat, podmínek i vybavení – potřebám pracovního trhu a zajistit tak, aby absolventi katedry dokázali v praxi úspěšně a efektivně působit ve všech typech soudobých moderních médií.

Projekt reaguje na silnou poptávku trhu po vysokoškolských absolventech žurnalistiky ovládajících multimediální práci ve všech formách (audio, video, foto, text, on-line text a jejich kombinace). Současná žurnalistika se posouvá od čistě psané formy do formy multimediální. Moderním žurnalistům tak nestačí ovládat pouze psaný projev, musejí splňovat další praktické (technické) předpoklady, jako je práce s daty, střih, kamera, digitální fotografie, úprava webu a další. Výstupem projektu je proto 19 nových či inovovaných kurzů zaměřených na tyto praktické znalosti a dovednosti, dále praxe a stáže u potenciálních zaměstnavatelů a další opatření zvyšující konkurenceschopnost a uplatnitelnost studentů v praxi.