Rubriky
  • O Radiu R
    Radio R je studentské rádio Masarykovy univerzity, nekomerční, otevřené a dobrovolnické, s důrazem na alternativní témata a hudbu.

O nás

Rádio Stisk je studentské zpravodajské on-line rádio tvořené studenty Katedry mediálních studií a žurnalistiky z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Rádio Stisk vzniklo jako cvičné médium připravující studenty na praxi v rozhlasovém zpravodajství v roce 2012 jako jedna z platforem studentského on-line deníku Stisk (ten funguje už od roku 1997, kdy byl jedním z prvních internetových časopisů v České republice). Cílem rozhlasové dílny je simulace redakčního prostředí, každý student si tak může vyzkoušet všechny role při výrobě rozhlasového zpravodajského či publicistického obsahu. Rádio Stisk spolupracuje se studentským rádiem Masarykovy univerzity, Rádiem R (www.radior.cz), které vysílá na internetu 24 hodin denně. Výběr z produkce Rádia Stisk najdete také blogu Stisku na portálu iDnes.cz na adrese www.stisk.blog.idnes.cz. Všechny žurnalistické materiály jsou zveřejněny podle stejných pravidel jako na kterémkoliv jiném zpravodajském serveru nebo například v novinách, rozhlasovém či televizním zpravodajství. Mazání už zveřejněných žurnalistických příspěvků (ani jejich částí) v jakékoli formě není možné nyní ani v budoucnu.

Tiráž

Tiskové zprávy a náměty pro tvorbu žurnalistických materiálů zasílejte na stisk.munimedia@gmail.com. Vedoucí projektu Rádio Stisk: Zuzana Plíšková. E-mail: zuzana.pliskova@gmail.com. Adresa: Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno.