20.04.2017 10:10


Aktuálně: Stipendium I. A. Bláhy si rozdělí devět studentů

Autor: Michaela Lebedíková | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Držiteli ocenění Inocence Arnošta Bláhy se stalo devět studentů, jeden za každou z kateder fakulty sociálních studií. Součástí ceny je stipendium ve výši padesáti tisíc korun, které si mezi sebou studenti rozdělí. Stipendium I. A. Bláhy se uděluje každoročně za mimořádné bakalářské práce. 

Audio

    Proděkan pro studium Roman Chytilek mluví o významu stipendia.
         
    Autor: Michaela Lebedíková

Brno – Ocenění Inocence Arnošta Bláhy předal před chvílí v aule fakulty sociálních studií devíti studentům děkan fakulty Břetislav Dančák. Držiteli ceny se stali Silvie Najzarová (genderová studia), Vojtěch Mýlek (psychologie), Petra Renčová (sociální antropologie), Andrea Mikutowská (sociologie), Petra Pichaničová (mediální studia a žurnalistika), David Kohout (bezpečnostní a strategická studia), Adéla Ficová (evropská studia), Jana Červinková (mezinárodní vztahy) a Jan Hruška (politologie). Součástí ocenění je i předání stipendia ve výši padesáti tisíc korun, které si mezi sebou držitelé ceny rozdělí.

Děkan fakulty sociálních studií Břetislav Dančák předává ocenění Vojtěchu Mýlkovi. | FOTO: Michaela Lebedíková

Fakulta sociálních studií jako jedna z mála neuděluje prospěchové stipendium, avšak vedení se snaží studenty motivovat několika oceněními za nejlepší práce. „Na naší fakultě jsme se rozhodli, že nebudeme odměňovat studenty, kteří mají nejlepší prospěch. Zdá se nám to jako taková šedá teorie, zatímco konference Inocence Arnošta Bláhy se snaží ocenit ty z vás, kteří napsali vynikající bakalářské práce, ve kterých bylo třeba spojit hluboké poznání a studium světa,“ řekl proděkan pro studium Roman Chytilek. Cena a stipendium I. A. Bláhy byla pro některé laureáty nečekaná. „Vůbec jsem s tím nepočítala, pouze jsem věděla, že takové stipendium existuje. Nenapadlo mě, že je šance, že bych ho získala. Ocenění si velmi vážím. Jsem ráda, že se práce někomu líbila,“ řekla držitelka stipendia Petra Renčová.

Součástí stipendia I. A. Bláhy je také účast na stejnojmenné konferenci, na které držitelé ceny prezentují své bakalářské práce. Vzhledem k tomu, že nominován je vždy jeden student z každé katedry, témata prací jsou velmi různorodá. Ta letošní zahrnovala například zkoumání života bez peněz, postavení Senátu České republiky, nebo třeba kulturu znásilnění v USA. „Ke zkoumání znásilnění na amerických kampusech jsem se dostala skrze koncept kultury znásilnění, který mne velmi zaujal a o němž jsem si ze začátku četla hodně populárně naučných článků. Odborné studie o tomto konceptu pochází nejčastěji z USA, proto se v práci zabývám právě znásilněním a hook-up kulturou na amerických kampusech,“ řekla Silvie Najzarová.

Předávání cen je součástí Dnů fakulty, každoroční oslavy jejího působení. Oceňováni jsou studenti nejen na konferenci Inocence Arnošta Bláhy, ale také Cenou děkana a cenou EDIS za nejlepší disertační práci. „Já se velmi těším na vystoupení absolventů fakulty sociálních studií, které bude dnes v jednu hodinu,“ řekl vyučující Rudolf Burgr.

Cena Inocence Arnošta Bláhy je spojená se stipendiem ve výši padesát tisíc korun. Tuto částku si mezi sebou rozdělí všech devět držitelů ceny. Studenty navrhují každoročně vedoucí jednotlivých kateder a jedinou podmínkou k nominaci je, aby obhájili svou bakalářskou práci v podzimním či jarním semestru předchozího roku. 

Klíčová slova: FSS, ocenění, stipendium, Dny fakulty, I. A. Bláha

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.