30.03.2017 18:16


Brno ocenilo nejlepší pedagogy uplynulého roku

Autor: Jan Vostal | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Město Brno vyznamenalo u příležitosti Dne učitelů nejlepší pedagogy za školní rok 2016/17. Akce se konala ve středu 29. března na Nové radnici v Rytířském sále. Zástupci města ocenili celkem pět pedagogů ze základních a mateřských škol.

Ocenění pedagogové společně se zástupci města Brna. Foto: Jan VostalBrno – Zástupci města Brna ocenili ve středu na Nové radnici práci nejlepších pedagogů za školní rok 2016/17. Akce se konala den po Dni učitelů. Ten se slaví 28. března. „Chceme ocenit ty nejlepší a ukázat, že si jejich práce vážíme. Myslím si, že by také mohli být vzory pro své mladší kolegy,“ vysvětlil první náměstek primátora Petr Hladík. Jednou z vyznamenaných byla i Pavlína Stará, ředitelka Mateřské školy Údolní. „Je to pro mě překvapení. Nedělám tuto práci, abych dostávala ceny. Ale moc si toho vážím,“ sdělila Stará. V mateřské škole na ulici Údolní pracuje již čtvrt století. Funkci ředitelky vykonává čtyři roky. „Mým cílem je, aby u nás byli kromě dětí spokojení i rodiče a zaměstnanci. Potom může vše fungovat,“ dodala Stará.

Ceny se udělovaly ve dvou kategoriích. Výrazná pedagogická osobnost roku a dlouhodobá tvůrčí pedagogická činnost. V první byly vyznamenány Olga Novotná (učitelka ZŠ Vejrostova) a Michaela Jedličková (ředitelka ZŠ Kuldova). Obě ve své práci využívají nových výukových metod a moderních technologií. Za dlouhodobou práci obdržela v druhé kategorii cenu již zmíněná Pavlína Stará, dále Martin Jurtík (učitel ZŠ Otevřená) a Zdenka Pokorná (učitelka ZŠ J.A. Komenského a MŠ nám. Republiky). „Každý, kdo dělá svoji práci kvalitně a je veřejnosti prospěšný, si zaslouží uznání. Takže je dobře, že jsou vyznamenáváni i učitelé,“ uvedl student gymnázia Filip Pospíšil.

O vyznamenaných rozhodovala nezávislá porota sestavena ze zástupců Komise Rady města Brna pro výchovu a vzdělávání. „Komise prochází životopisy všech navržených kandidátů a poté vybere pět, kteří budou oceněni. Je to ale nesmírně těžké a jsem rád, že v této komisi nemusím být,“ prozradil Hladík.

Pedagogy, již si zaslouží ocenění, mohli navrhovat ředitelé nebo pedagogické kolektivy škol, členové školské rady, městské části, Komise Rady města Brna pro výchovu a vzdělání a také ředitelka Jihomoravského inspektorátu České školní inspekce. Navrženo bylo více než čtyřicet kandidátů. Mezi rozhodující kritéria patřila například mimořádná odborná a publikační činnost, uplatnění moderních a efektivních metod či zpracování projektů a zapojení do mezinárodních programů.

Světový den učitelů stanovila Organizace spojených národů na 5. října. Slaví se již od roku 1994. V České republice je však určen na 28. března jako oslava výročí narození významného českého pedagoga Jana Amose Komenského.

 

Ocenění pedagogové:

Kategorie „Výrazná pedagogická osobnost roku“

Mgr. Olga Novotná, učitelka, ZŠ Brno, Vejrostova 1

Mgr. Michaela Jedličková, ředitelka, ZŠ Brno, Kuldova 38

Kategorie „Ocenění za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost“

Mgr. Pavlína Stará, ředitelka, MŠ Brno, Údolní 9a

Mgr. Martin Jurtík, učitel ZŠ Brno, Otevřená

Mgr. Zdenka Pokorná, učitelka, ZŠ a MŠ Brno, nám. Republiky 10

Klíčová slova: Brno, Den učitelů, Nová radnice, Rytířský sál

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.