15.05.2017 17:53


Budoucí středoškoláci už znají výsledky jednotných přijímacích zkoušek

Autor: Pavlína Černá | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Žáci, kteří absolvovali jednotné přijímací zkoušky, už znají výsledky. Ředitelé škol je dostali 28. dubna, současní ale i budoucí uchazeči mohou bodová ohodnocení najít na stránkách škol. Zatímco na gymnáziích je přijímací proces na základě testů běžnou rutinou. Jiné střední školy si tento systém vyzkoušely poprvé.

 

Základní škola v Brně. Ilustrační fotografie. Foto: Pavlína Černá

Brno - Žáci základních škol už vědí, kam v září nastoupí na střední školu a nebo kam je nevzali. Dopisy o přijetí dostali koncem dubna. Pro přijímací řízení na střední školy a víceletá gymnázia ministři školství letos určili nová pravidla. Zatímco dříve se uchazeči o studium mohli na střední školy dostat i bez přijímaček, letos museli testy absolvovat všichni. Dříve školy žáky přijímaly například i podle průměru. Tento způsob nebyl dostatečně objektivní, jelikož každý učitel i škola hodnotí žáky jinak. Společné přijímací zkoušky měly stanovit rovné podmínky pro všechny a zároveň dát učitelům přehled o znalostech studentů základních škol.

Po prvním termínu zkoušek byly některé žákyně pozitivně naladěné. Testy hodnotily jako odpovídající základnímu učivu a neshledávaly u řešení úloh větší problémy. Po zveřejnění výsledků například u Lucie Rálišové nadšení neopadlo. Na oba obory, kam podala přihlášky, se dostala. Ve Šluknově se svými výsledky skončila mezi uchazeči první. Právě tuto školu si vybrala pro své budoucí studium. „Se svými výsledky jsem moc spokojená. Už se nemůžu dočkat září,“ ohodnotila výsledek zkoušek Rálišová. Ne u všech ale pozitivní dojmy z testu znamenaly dobré bodové ohodnocení. „Testy skončily, jak nejlépe to šlo. Mám z nich skvělý pocit,“ řekla po přijímacích zkouškách Lucie Zapletalová. Její body stačily pro přijetí pouze na jeden obor ze dvou, na které se hlásila. „Nakonec mě vzali jen na jednu školu. V Praze jsem skončila hodně pod čarou,“ řekla Zapletalová.

Hranice bodového ohodnocení uchazečů se na jednotlivých školách lišila. Vysoký počet bodů u přijímacího testu také nemusel znamenat automatické přijetí. U některých škol byl písemný test pouze dílčí součástí přijímacího řízení. Výsledek zkoušky však musel tvořit nejméně šedesátiprocentní podíl na celkovém hodnocení. Další částí mohly být například talentové zkoušky, nebo studijní průměr na základní škole. Ředitelé jsou povinní zveřejnit bodové ohodnocení posledního přijatého žáka, jako orientační informaci pro budoucí uchazeče.

Zatímco některé školy pořádají přijímací zkoušky pro uchazeče už několik let, jiné střední školy musely přijímací systém povinně změnit právě letos. “Je to legislativní podmínka, kterou jsme museli splnit. Popravdě to pro nás ale nebylo přínosné,” uvedl ředitel obchodní akademie v České Lípě Rostislav Lád. Podle něj má škola v malém městě problémy s počtem uchazečů a přijímací řízení tyto podmínky ještě ztížilo.

 

Klíčová slova: základní škola, střední škola, přijímací zkoušky

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.