05.05.2017 08:27


Disciplína podnikatelů se zlepšuje. ČIŽP udělila méně pokut

Autor: Benedikt Vítek | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Pracovníci z České inspekce životního prostředí za minulý rok rozdali pokuty za více než sto třicet milionů korun. Uložili je na základě necelých šestnácti tisíc kontrol. Nejčastěji řešili porušování zákona o odpadech. Za nepovolenou skládku také padla největší pokuta v hodnotě šesti a půl milionu korun. Mimo kontroly podniků se inspektoři věnovali také nelegálnímu obchodu s ohroženými druhy rostlin a živočichů.

Cena za náhrdelník ze slonoviny se pohybuje v desetitisících Foto: Benedikt Vítek

 

Brno - Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) za minulý rok provedla téměř šestnáct tisíc kontrol a uložila pokuty za více než sto třicet milionů korun. Nejvíce jich padlo za porušení zákona o odpadech. Na podniky v Jihomoravském kraji připadly pokuty v hodnotě přes patnáct milionů korun. „Na Brněnsku dostala sankci 980 tisíc společnost Jopatrans za nezajištění zalesnění po těžbě dřeva. Ze stejného důvodu jsme udělili o třicet tisíc menší pokutu firmě Landinine,“ řekl ředitel brněnského inspektorátu ČIŽP Jindřich Mikeš.

Celorepublikový trend se však zlepšuje, výše pokut klesla oproti roku 2015 o pět milionů. „I přes to, že jsme kontrolovali častěji, jsme nezjistilili tolik porušení zákona jako v loňském roce. To potvrzuje zlepšující se disciplínu větších podniků,“ řekl ředitel ČIŽP Erik Geuss. Porušení zákona se v Česku nejvíce prodražilo firmě OMGD. Ta musela zaplatit šest a půl milionu korun za nepovolené nakládání s patnácti tisíci tunami odpadu. Druhou nejvyšší pokutu v hodnotě tří milionů dostala společnost NP transport. Tuto částku ještě neuhradila a o další vymáhání se postará celní úřad.

Odpady a zalesňování nejsou jedinými problémy, se kterými se ČIŽP setkává. Firma ZS Vilémov musela uhradit jeden milion sedm set tisíc korun za znečištění vod Doubravky. To zapříčinilo úhyn osmi a půl tisíce ohrožených raků říčních, což vážně narušilo okolní ekosystém. „Zajímá nás porušení zákona, nikoliv vlastník,“ uvedl Geuss ke skutečnosti, že je společnost členem koncernu AGROFERT. „Cena, kterou musel podnik ZS Vilémov zaplatit, je dostatečná,“ potvrdil rozhodnutí ČIŽP místní hospodář Miroslav Potměšil. „Škody na úhynech dokážeme napravit, ale bude to trvat spoustu let,“ doplnil.

Inspektoři ČIŽP provedli téměř pět set kontrol týkajících se obchodování s ohroženými druhy rostlin a živočichů. Zabavili přes dvě stě živočichů a rostlin. Nejvíce zásilek pocházelo z Asie. „V roce 2016 byl ve více než polovině případů zjištěn v této souvislosti pachatel vietnamské národnosti. To je o dvacet procent více než v roce 2014,“ uvedl Geuss. „Nadále pokračovala spolupráce s celní správou a policií na závažných případech nelegálního obchodu se slonovinou, nosorožčími rohy a tygřími kostmi,“ doplnil.

Klíčová slova: Životní prostředí, ČIŽP

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.