16.10.2016 21:42


Ekologie dnes lidi ani politiky nezajímá, myslí si Daniel Pitek

Autor: Tereza Hanusová | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

V současnosti se potýkáme s klimatickými změnami, které mají vliv na úbytek vody v krajině. „Problém s vodou se dotýká všech lidí, ale přizpůsobit se musí především zemědělci,“ míní odnikatel Daniel Pitek. Krajina se tak musí měnit, ovšem politici ani lidé tyto otázky nepovažují za důležité. O suchu, ale také o změnách v české krajině a postojích veřejnosti k ekologii diskutovali na festivalu Ekofilm laureáti Ceny Josefa Vavrouška, Bedřich Moldan a Daniel Pitek, a ministr životního prostředí Richard Brabec.

Brno - Daniel Pitek je zemědělec, a více než deset let podniká v Českém středohoří, kde je srážkový stín. To znamená, že zde vždy bylo o něco větší sucho než jinde. „V posledních letech je ale sucho takové, že například vodu pro ovce musíme dovážet,“ sdělil Pitek, „To dříve nebylo nutné.“ Svůj podíl na současném stavu mají i nevhodné zásahy do místní krajiny, kde před rokem 1989 zemědělci vytrhali ovocné stromy, aby půdu v kopcích přeměnili na ornou. Louky zase odvodnili betonovými skružemi. Dnes Daniel Pitek založil už třicet tůní, v plánu má v okolí Milešova vybudovat patnáct rybníků.

Lidi zajímají problémy, které se jich přímo týkají, a protože nejsme v situaci, kdy bychom měli problém s vodou, neuvědomujeme si dopady klimatických změn. V důsledku toho pak politici témata týkající se ekologie příliš neřeší. Pitek, který kandidoval za zelené a piráty na Ústecku, si neúspěch strany v letošních krajských volbách vysvětluje tím, že společnost je otupělá a ekologie voliče příliš netáhne. Podle prvního ministra životního prostředí Bedřicha Moldana je dnes ekologie v politice především lobbistická záležitost, s čímž souhlasí i Daniel Pitek. "Neustále probíhá skrytý boj mezi Agrární komorou, která zastupuje velké akciové společnosti, velkochovy a jiné, jimž jde o výnos, a rodinnými farmami a společnostmi, kterým záleží na tom, aby krajina vypadala hezky," zmínil Pitek. Ministerstvo zemědělství se snaží tyto drobné podnikatele podporovat greening dotacemi, aby je motivovali k lepšímu a ekologičtějšímu hospodaření. Problém je ale ten, že přestože jsou dotace dostatečně vysoké, ne všichni je vrací zpět do krajiny. „V první řadě by ale měl být důraz kladen na úpravu krajiny,“ upozornil Moldan, „nejen na to, aby byla funkční.“

Diskuze během festivalu Ekofilm.

Zpočátku masivnější podpora změnám v krajině klesá, a to ze strany politiků i lidí, což vyplývá z výzkumů veřejného mínění. Jak zmínil Moldan, politici mají různé zájmy, ale hlavní potíž je v tom, že upřednostňují krátkodobá řešení před dlouhodobými. Jsou totiž rychlejší a více viditelná. „Je potřeba trpělivost a výchova k tomu, aby se více uplatňovala pozvolnější, ale dlouhodobá hlediska,“ konstatoval Richard Brabec.

Dvaačtyřicátý ročník festivalu Ekofilm, jehož hlavním tématem byla voda a sucho, se v Brně uskutečnil podruhé. Kromě nezávislých dokumentů, přednášek a workshopů nabídl také debaty s odborníky či koncert skupiny Ilustratosphere s Danem Bártou. Návštěvníci mohli shlédnout filmy s ekologickou tematikou, z nichž porota vybrala vítězný snímek The Man Who Dwarfed the Mountains o indickém ekologovi.

Klíčová slova: Ekofilm; ekologie; sucho; zemědělství; politika

Fotogalerie


  • Popis: Do diskuze se zapojil i ministr zemědělství Richard Brabec.
    Autor: Tereza Hanusová

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.