01.12.2016 23:01


Moravská galerie vystaví Böcklinův znovuobjevený obraz

Autor: Michal Šťastný | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Brněnská Moravské galerie nabídne novou výstavu Aristokracie vkusu. Hlavní atrakcí bude pro návštěvníky donedávna ztracený obraz švýcarského symbolisty Arnolda Böcklina.

Brno – Moravská galerie připravuje pro návštěvníky velké lákadlo. V půli prosince totiž vystaví v Místodržitelském paláci obraz světoznámého symbolistního malíře Arnolda Böcklina. Dílo bylo ještě nedávno pokládáno za ztracené. Švýcar Böcklin patří mezi nejznámější malíře 19. století. Ve svém díle vyobrazil mladého šlechtice Karla z rodu Salm-Reifferscheidt.

„Teprve osmiletého šlechtice zachytil Böcklin v sebevědomé, možná i trochu bezradné póze před vysokou kamennou zdí prorostlou růžemi. V jedné ruce drží jezdecký bičík, druhou má zastrčenou v kapse a dívá se upřeně a trochu tajemně na diváka. Zajímavá dürerovská stylizace chlapcova účesu bylo výrazem dobové záliby v renesančním umění a kultuře, což lze doložit i na fotografiích malého starohraběte pořízených přibližně ve stejné době. Obraz zaujme jasnou, zářivou barevností, která je výrazem Böcklinovy fascinace antickými pompejskými malbami. Patří k nejlepší příkladům jeho portrétní tvorby a zaslouženě by mu patřilo důležité místo v celkovém autorově díle, kdyby nebyl odborníkům donedávna známý jen ze sto let starých černobílých reprodukci,“ detailně popisuje kurátor Petr Tomášek. 

Do druhé světové války byl obraz majetkem potomka starohraběte Karla na zámku Budkov. Po znárodnění zámku putoval obraz do Krajinského muzea v Moravských Budějovicích. V tamějším muzeu pracovníci netušili, o jak cenné dílo se jedná. O obraz nepečovali a nechali jej několik desetiletí na pospas červotočům. Portrét Karla byl v nedávné době převezen do Třebíče, kde se místním odborníkům podařilo zjistit, jak významné dílo skutečně je. Experti následně obraz zrestaurovali. 

„Na základě výsledků sondáže čištění, snímání přemaleb a sekundárního laku následovalo mechanické a chemické vyčištění malby i zadní strany obrazu, podlepení poškozeného štítku s nápisem, slepení praskliny dřevěné desky vlevo dole, odstranění rušivých přemaleb a úprava hrubě modelovaných tmelů. Chodbičky červotoče byly injektovány insekticidním prostředkem s preventivním dlouhodobým účinkem a malba konzervována,“ popisuje náročný proces restaurování vedoucí restaurátorské oddělení Igor Fogaš. 

Objevený obraz švýcarského malíře je sice hlavním trumfem výstavy, ale zdaleka ne jediným lákadlem nové expozice Moravské galerie nazvané Aristokracie vkusu. Výstava tematicky zobrazuje mecenášství a sběratelství umění, jež hrálo důležitou roli šlechtického rodu Salm-Reifferscheidtů.

Arnold Böcklin - Karel. Foto: oficiální materiál Moravské galerie

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.