07.04.2017 17:21


Nález najstaršieho obydlia prepíše históriu Detvy

Autor: Nikola Sibylová | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Najstaršie obydlie v Detve objavili archeológovia pri skúmaní parcely pod budúcim rodinným domom. Majiteľ tak bude musieť začiatok stavebných prác odložiť. Dom z praveku však pamiatkari vnímajú ako pamätný okamih, ktorý sa zapíše do histórie mesta.

Pôdorys najstaršieho obydlia v Detve datujú archeológovia do doby bronzovej. Historický okamih pre pamiatkarov však neprinesie radosť majiteľovi pozemku, ktorý bude musieť začiatok stavebných prác odložiť. (autor:Nikola Sibylová)

Detva – Pôdorys najstaršieho domu odkryli archeológovia v posledných marcových dňoch v Detve. Praveké obydlie objavili pri skúmaní parcely pod budúcim rodinným domom. Majiteľ pozemku svoj termín výstavby pravdepodobne odloží. Naopak mestskú časť Lúčna štvrť si ľudia budú spájať s významným objavom.

Bádatelia odhalili stavbu osem metrov dlhú a päť metrov širokú. „Výskumníci odkryli pôdorys obytného domu z doby bronzovej, teda približne z roku 1000 pred Kristom,“ vysvetlila hovorkyňa Mestského úradu v Detve Zuzana Juhaniaková.

Banskobystrickí archeológovia z Midland Adventure odhadli dobu objavu podľa nálezu keramiky. V pravekom dome a jeho okolí našli črepy z nádob na prípravu jedál a nádob na servírovanie. „Identifikovali sme sídliskové jamy, ale najväčším prekvapením bolo objavenie časti domu. Skúmané jamy boli vyplnené popolom, čo znamená, že obydlie kedysi horelo,“ vysvetlil vedúci výskumu Martin Kvietok. Historická súvislosť medzi neďalekým hradiskom Kalamárka a nájdeným obydlím je podľa Kvietka preukázateľná. „V čase konfliktov sa ľudia z nížinných sídlisk, akým je i objavené obydlie, zhromaždili v hradisku, kde boli v bezpečí,“ dodal. Vysvetlil tiež, že s ustupujúcimi bojmi sa Kalamárka stala pre ľudí obchodným centrom a obyvatelia nížinnej osady hradisko zásobovali.

Tento objav je podľa archeológa Romana Hrončiaka významný nielen pre Detvu, ale aj pre celý región. „Také niečo sme nenašli ani na Kalamárke,“ vysvetlil. Hrončiak bližšie špecifikoval obydlie ako kolovú stavbu so stenami vyplnenými výmazom z prútia a hlinovej mazanice. Strecha bola pokrytá slamou. Momentálne sa výskum v teréne končí. Archeológovia ošetria archeologické nálezy v konzervátorskej dielni. „Vyhodnotíme získané poznatky vo výskumnej dokumentácii a budúci rok by sme chceli nálezy publikovať v odborných periodikách,“ dodal Kvietok.

Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici postupne predpisuje stavebníkom v Lúčnej štvrti podmienku predstihového archeologického výskumu. Kvietok uviedol, že s kolegami budú prítomní aj pri ďalšej stavebnej činnosti v tejto lokalite, pričom za hlavný cieľ si zvolili priestorovo ohraničiť objavenú stavbu. „Majiteľ pozemku musí zastaviť všetky stavebné práce až do skončenia archeologického výskumu,“ vysvetlila právnička Simona Kalauzová. Majiteľ tak môže počkať na definitívne ukončenie prác, alebo si zaobstará pozemok a postaví rodinný dom na inom mieste.

Klíčová slova: najstaršie obydlie, pravek, doba bronzová, Detva

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.