21.05.2017 16:45


Při prohlídce bývalé káznice běhá mráz po zádech

Autor: Kristýna Hortvíková | Kurz: Stisk | Kategorie: Kultura

Prohlídka brněnské káznice zahrnuje tři nádvoří, kapli, pietní místo a bývalou robotárnu. Přestože do cel se návštěvníci z bezpečnostních důvodů podívat nemohou a prohlídka trvá jen tři čtvrtě hodiny, na silné atmosféře jí to rozhodně neubírá.

Brněnská káznice. / Autor: Kristýna Hortvíková

Skupinka asi patnácti lidí stojí na ženském dvoře, který se od ostatních nádvoří v káznici liší jedinou věcí. O zeď je tu opřený dřevěný žebřík, který poutá pozornost několika návštěvníků ještě před tím, než stihne průvodce vysvětlit jeho význam. „Na místě, kde dnes stojí žebřík, kdysi bývala šibenice. Na tomto dvoře se konaly popravy politických vězňů,“ přibližuje průvodce a nastává dlouhé tíživé ticho. Teď už se každý na žebřík otáčí a dlouze si ho prohlíží, někteří se k němu přiblíží a fotí si ho. Právě tohle místo v člověku zanechá silný pocit, ze kterého mrazí. Jako další je však na řadě prohlídka chodby káznice a pietních místností, jež tento pocit brzy umocní.

Chladnou tmavou chodbou s obloukovou klenbou lemují po obou stranách masivní dřevěné dveře s robustnými železnými zámky. Chodba působí stísněným dojmem, jako by se její stěny neustále přibližovaly a nebylo úniku. Návštěvníci tudy jeden za druhým pomalu prochází až na její konec, kde se nachází pietní místnosti. Malé prostory bez oken s květinami na podlaze. Každý z návštěvníků nakoukne, chvíli posečká a se smutným výrazem a sklopenými oči se vrací zpátky do chodby. Průvodce zůstává potichu, pietní místa nechává bez komentáře. Každý se tak může zaobírat vlastními myšlenkami, kolik utrpení nevinným lidem se na tomhle místě událo.

Na celém prostoru, kterým návštěvníci prochází, je znát, že zde už dlouhá desetiletí nikdo nepřebýval. Budova bývalé káznice, která ohraničuje jeden ze tří dvorů, je značně zchátralá a neupravovaná zeleň se rozrůstá všude, kde se jí zamane. Nejvyšší část budovy s opadanou omítkou a pár balkóny, která se nad příchozími skoro až zlověstně tyčí, patřila řediteli káznice a administrativním pracovníkům. „Bohužel se dnes do bytu ředitele, ani do prvního patra káznice nedostaneme. Lidi tam neprovázíme z bezpečnostních důvodů,“ vysvětluje průvodce. Skupina se tak přesouvá na další dvůr – mužský.

Na celé prostranství silně praží polední slunce a většina účastníků prohlídky hledá chladnější místo ve stínu. Třpytící se paprsky slunce tvoří výrazný kontrast s ponurou atmosférou celého místa až člověku naskakuje husí kůže. Některé páry se celou cestu drží za ruce, jako by se nechtěly navzájem držet jen fyzicky, ale i duševně.

Účastníci prohlídky se dále přesouvají do kaple, která už navždy ztratila svoji roli. Žádné vybavení se nedochovalo, stejně jako celá budova káznice je i kaple zpustošená. Už vůbec nepůsobí vznešeným a pokorným dojmem, které v lidech duchovní chrámy zanechávají. Na jejím čele jsou vyobrazeni vojáci v uniformách s tankem a rudou vlajkou. Je zjevné, že prostředí kaple je do velké míry poznamenané socialistickým režimem. „Za komunismu se spíše využívala jako prostory k převýchově vězňů,“ říká průvodce.

Skupina se blíží k poslední navštívené místnosti, k bývalé robotárně. "Vězni tu vykonávali nejrůznější práce, šili například uniformy pro vojáky,“ povídá průvodce. Robotárna je částečně zrekonstruována, nacházíme tu dřevěnou podlahu a obloukovou klenbu. Z původní podoby toho ale mnoho nezbylo.

Na úplném konci prohlídky se všichni vrací na první dvůr, kde před tři čtvrtě hodinou průvodce program zahajoval. Tady příchozím nastiňuje, co se s prostorem káznice bude dít v příštích letech. „Zvažovala se možnost strhnutí, ale od toho se upustilo. Město tu zřídí Kreativní centrum, kde budou mít různí umělci své ateliéry, a budou se zde konat kulturní události. Samozřejmě se zřetelem na charakter místa. Tam, kde přicházeli vězni o život, se žádné akce pořádat nebudou,“ zakončuje prohlídku průvodce.

Klíčová slova: Brněnská káznice, Brno, Kreativní centrum

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.