26.04.2017 14:48


Rozsáhlé letní rekonstrukce tramvajových tratí se dotknou především linky číslo 9

Autor: Alice Šplíchalová | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Dopravní podnik města Brna plánuje na letní měsíce rozsáhlé opravy tramvajových tratí na ulicích Kounicova, Křenová, Líšeňská a na třídě Generála Píky. V září pak naváže opravou kolejového trojúhelníku Semilasso. Na tyto rekonstrukce je vyhrazeno přibližně sto padesát milionů korun, pomocí kterých by se mělo dosáhnout především odhlučnění a snížení vibrací.

Sídlo Dopravního podniku města Brna

Brno – Dopravní podnik města Brna (DPMB) ve spolupráci s městem Brnem spustí v červenci sérii plánovaných rekonstrukcí tramvajových tratí. Opravy se budou týkat úseků ulic Kounicova, Křenová, Líšeňská a třídy Generála Píky. „Cílem všech těchto oprav je zkvalitnění dopravní cesty a odhlučnění přilehlého veřejného prostoru,“ uvedl generální ředitel DPMB Miloš Havránek. Celkové náklady prací by měly dosáhnout zhruba sto padesát milionů korun.

Opravy se nejvíce dotknou především tramvajové linky 9, na které se budou rekonstruovat hned tři úseky, a to úsek Koliště-Štěpánská, Dělnický dům-smyčka Juliánov a Provazníkova-Fügnerova. „V rámci jedné výluky dojde ke dvojímu efektu, že budou provedeny rekonstrukce ve dvou místech,“ objasnil technický ředitel DPMB Jaromír Holec. Práce na těchto úsecích začnou v červenci a budou trvat do konce měsíce srpna. „Tramvaj do Juliánova nepojede, skončí v centru města, kde ji nahradí autobusová linka 55,“ dodal provozní ředitel DPMB Jan Seitl. Náhradní doprava tak bude zajištěna odklonem či posilněním dosavadních autobusových linek.

Na ulici Kounicova v úseku Jana Babáka-Šumavská dojde ke kompletní rekonstrukci kolejového svršku se směrovou úpravou tratě v obloucích u ulice Tábor. „V důsledku směrové úpravy trati bude jízda plynulejší. Pokud byste se v současné době projeli v tomto úseku tramvají, ve zmiňovaném oblouku by to s vámi trošku hodilo. To se po rekonstrukci už dít nebude,“ přiblížil Holec. Tyto práce navazují na opravy na ulici Jana Babáka, které provedl DPMB před třemi lety.

Zásadním opravovaným úsekem bude i kolejový trojúhelník Semilasso, jenž se bude opravovat od září do října tohoto roku. Cílem je zkvalitnění povrchu celé křižovatky pro zlepšení přejezdu vozidly. Kolejová trať je zde totiž jako jediná v celém Brně stále umístěna na dřevěných pražcích. „Jsem rád, že se jeden z negativních symbolů města Brna brzy odstraní,“ okomentoval Havránek. Záměrem města je větší rekonstrukce tohoto úseku, což by v budoucnu mělo zahrnovat i nástupní ostrůvky. Provoz tam díky víkendovým výlukám zůstane zachován.

Několik let zpátky vznikl na DPMB klouzavý víceletý plán oprav pro lepší zvládnutí příprav jednotlivých rekonstrukcí. Oprava špatného stavu ulice Jugoslávská je v plánu na rok 2018, ulice Merhautova se dočká o rok později.

 

Přehled plánovaných rekonstrukcí

Ulice Kounicova

úsek Jana Babáka-Šumavská

červenec - srpen 2017

rekonstrukce kolejového svršku

rekonstrukce kanalizačních vpustí

obnova veškerých asfaltových povrchů

linka 12 zachována kyvadlově
po jedné koleji

35 mil. korun

Ulice Křenová

úsek Koliště-Štěpánská

červenec - srpen 2017

rekonstrukce kolejového svršku

přesun zastávky Vlhká před úřad práce

oprava kanalizace

úprava jízdních pruhů

linka 9 ukončena v centru města ulicí
Rooseveltovou, přes Hlavní nádraží a
náměstí Svobody zpět do Černých polí

35 mil. korun

Ulice Líšeňská

úsek Dělnický dům-smyčka Juliánov

červenec - srpen 2017

rekonstrukce kolejového svršku

přesunutí výstupní zastávky smyčky Juliánov

oprava nástupní zastávky ve smyčce

obnova asfaltového povrchu

linka 9 ukončena v centru města ulicí
Rooseveltovou, přes Hlavní nádraží a
náměstí Svobody zpět do Černých polí
22 mil. korun

Třída Generála Píky

úsek Provazníkova-Fügnerova

červenec - srpen 2017

kompletní výměna kolejí

osazení protihlukových a proti-vibračních prvků

rekonstrukce nástupiště a přechodů přes trať

navýšení traťové rychlosti

linka 9 ukončena ve smyčce Zemědělská,
náhradní doprava zajištěna autobusovou linkou x9

45 mil. korun
Kolejový trojúhelník Semilasso září - říjen 2017

výměna kolejových konstrukcí a výhybek

obnova asfaltového povrchu

výluka linek 1 a 6 o víkendech 35 mil. korun

Klíčová slova: DPMB, rekonstrukce, tramvajové tratě

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.