30.03.2017 10:15


Zápisy do prvních tříd začínají v dubnu. Alternativních škol přibývá

Autor: Pavlína Černá | Kurz: Stisk | Kategorie: Zpravodajství

Rodiče mohou své děti zapisovat do prvních tříd od 1. dubna. V posledních letech přibývá škol s alternativním způsobem výuky. Mezi nejznámější patří školy Waldorfské a Montessori, které se snaží rozvíjet individualitu dítěte. Žáci si mohou například sami zvolit probíranou látku, učitelé nepoužívají ani klasické známkování. 

Waldorfská škola Brno

Brno – Rodiče mají povinnost přivést své děti k zápisu do základní školy v měsíci dubnu. Kromě škol s klasickou výukou mohou zvolit i alternativní školy fungující podle Waldorfské nebo Montessori pedagogiky. Alternativních škol je v České republice jen hrstka. Od září se nově otevírá Waldorfská škola v Liberci, teprve druhá v  kraji. Další bude v Táboře společně se dvěma Montessori. Tyto školy kladou důraz na výuku v souladu s přirozeným vývojem dítěte a jeho individualitou.

Zatímco Waldorfské školy se snaží rozvíjet osobnost dětí a výuku zaměřují na kreativní tvoření a obrazové asociace, Montessori výběr učiva nechává převážně na žácích a k výuce využívá speciální pomůcky. Oba přístupy ke vzdělávání se snaží v žácích pěstovat zdravé sebevědomí a samostatnost. Od klasických škol se liší i způsobem známkování, které je slovní a tedy přizpůsobené každému žáku individuálně. Učitelé se tak mezi dětmi snaží dosáhnout spolupráce místo soutěživosti. „Waldorfské školy dokáží dobře rozvíjet celou osobnost dítěte, utváří ve škole pozitivní klima a systematicky budují mezi všemi dětmi přátelské vztahy,“ říká docentka oboru vývojové psychologie Šárka Portešová. Negativa spatřuje v nácviku čtení a psaní, které děti plní až v pozdějším věku podobně jako kladení důrazu na manuální dovednosti.

Rozložení hodin na Waldorfské škole je úplně jiné než na škole klasické. „Učivo není rozložené po jednotlivých hodinách, ale dopoledne jsou epochy, a pak teprve další předměty,“ uvádí učitelka brněnské Waldorfské školy Alena Jonáková Štěpániková. Vysvětluje, že epochy jsou dvouhodinové bloky předmětů, ve kterých se třída věnuje jednomu tématu několik týdnů. Tento způsob zaručuje plynulost výuky a je pro žáky snazší si látku zapamatovat a dávat do souvislostí. Přístup k výuce se liší podle věku žáků, nicméně příběhy, pohádky a báje je provází celým učivem. Učitelé se tak drží techniky „škola hrou“, která má usnadnit ukládání informací do paměti.

Školy Montessori se vydávají trochu jiným směrem. Žáci si sami vyberou, čím se chtějí ten den zabývat a podle toho si zvolí příslušné pomůcky. Ty by měly zajišťovat učení vlastním prožitkem a tím snazší zapamatování sdělované informace. Děti pak pracují samostatně. Některým z nich však tento přístup nemusí vyhovovat. „O Montessori jsme měli zájem, bohužel můj syn nevydrží dlouho v klidu. Majitelka školy nám řekla, že by narušoval klidný kolektiv,“ říká Lucie Nosálová Skálová. Kvůli nedostupnosti podobných škol v okolí pro syna nakonec zvolila smíšenou třídu na klasické škole. Problémem s tímto typem škol může být i návaznost jednotlivých vzdělávacích stupňů. „Dcera chodila do Montessori školky, ze které máme převážně pozitivní zkušenosti. Bohužel jsem po roce hledala státní školku, protože by jinak vznikala nutnost pokračovat na základní školu ve stejném stylu,“ říká Petra Švajdová.  Při výběru alternativní školy tedy rodiče musí zvážit mnoho faktorů. 

Klíčová slova: Waldofrská škola, Montessori, zápis, školy

Fotogalerie

Hodnocení příspěvku

1 | 2 | 3 | 4 | 5 (1 - nejhorší, 5 - nejlepší)

Vkladání nových komentářů skončilo.